Forgotten Rites

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi phiêu lưu trong đó bạn phải duy trì hòa bình giữa Trái Đất và Ethonia. Với con trỏ bạn di chuyển và bảo vệ, với nho khô Nhập các cuộc đối thoại và thực hiện các hành động với A nhảy, chạy với S và D bạn sử dụng tấn công đặc biệt.