Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các bộ xương đang tấn công vương quốc của bạn và bạn phải hoàn thành chúng sử dụng thanh kiếm và phép thuật mà bạn tìm thấy bạn.