Forest Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách bảo vệ rừng từ con kỳ lạ đã xâm chiếm. Di chuyển các ninja và nhảy với các phím mũi tên, sử dụng thanh kiếm của bạn bằng cách nhấn 'không gian' và ném bom bằng chữ "Z".