Forest of Echoes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các elf để thoát khỏi khu rừng mê hoặc này, sử dụng các đối tượng bạn tìm thấy trên đường và clone của bạn để vượt qua những khó khăn.