Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một ninja phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù và chỉ katana của bạn để đánh bại họ.