FootballShoot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành tung penaltys, chọn kiểu bắn, sau đó là nơi và cuối cùng là quyền lực.