Football Kicks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đến Euro 2012 finale ném những lỗi lầm từ các khu vực khác nhau của lĩnh vực này. Chọn góc, hiệu lực và hiệu quả được bắn.