Foofa Race

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn xem để tham gia vào một cuộc đua nhanh hoặc một chức vô địch, chọn xe của bạn và kịch bản mà bạn thích. Điều khiển chiếc xe của bạn với con trỏ và nhấn phím cách để kích hoạt vũ khí bạn tìm thấy trên đường đi.