Food Stack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo ra một burger càng cao càng tốt bằng cách đặt vào đúng chỗ bánh mì, thịt và pho mát để có được đánh bại kỷ lục của chính mình.