FOG Free Kicks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cố gắng để ghi bàn từ các trang web lĩnh vực khác nhau tính toán các lực lượng, các góc độ và hướng ném.