Fly Pane

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Được nối với trò chơi này, để bắt kịp nhấp chuột với con chuột và phát hành nó hạ xuống. Lấy tất cả các quả bóng màu đỏ để họ không giết.