Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

hoa thực vật trên nông trại của bạn và bán chúng trên thị trường, ở đâu bạn cũng có thể mua hạt giống mới. Trong nhà máy, bạn có thể tạo ra bó hoa để bán trong các cửa hàng.