Flower Show

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp khách hàng của mình để chăm sóc cho các nhà máy của họ bằng cách cho họ tất cả các công cụ và hoa họ yêu cầu. Làm điều đó một cách nhanh chóng hoặc mất kiên nhẫn và để lại.