Flower Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi một trò chơi Bejeweled phong cách trong một môi trường của người đẹp và hoa mỹ nhất. Trong thực tế, bạn phải tham gia các đối tượng theo hình dạng và màu sắc trong các nhóm của ba hoặc nhiều hơn không phải là đối tượng, họ là tốt đẹp, tươi sáng và thơm hoa. Deslízalas cẩn thận để tránh mất cánh hoa và watch tan rã với ân sủng và cảm hứng để sau đó chuyển cho nhiều người khác. Cuộc sống là một vườn hoa hồng, thân yêu!.