Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cây trong vườn của trang trại tất cả các loại hoa và sau đó bán chúng trên thị trường. Bạn phải trồng chúng, tưới nước để phát triển và đón họ khi họ đã ra hoa.