Flower Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cây trong vườn của trang trại tất cả các loại hoa và sau đó bán chúng trên thị trường. Bạn phải trồng chúng, tưới nước để phát triển và đón họ khi họ đã ra hoa.