Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhận xử lý các phao để bạn có được các hộp xuất hiện và đẩy hồ xoáy kẻ thù của bạn.