Florist Shop Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ăn mặc và tạo nên các nhân viên bán hàng của một người bán hoa để tham dự khách hàng của mình luôn luôn đẹp. Sau podrar và chọn hoa trang trí cửa hàng của bạn.