floor tiles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn đã từng chơi cờ Trung Quốc, nhưng chắc chắn không phải với rất nhiều khoai tây chiên. Loại bỏ tất cả các tế bào hình nón để lại chỉ có một để vượt qua mức.