flipshot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném bóng với con trỏ chuột trái để phá vỡ tất cả những viên đá và vượt qua mức. Sử dụng lá chắn của bạn để các thư bị trả lại quả bóng, và cách sử dụng 'không gian' bạn bảo vệ một bức tường.