flip me out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tập trung và sau các động tác của con chó con màu đỏ, lúc đầu nó có vẻ dễ dàng nhưng nó trở nên phức tạp khi bạn tiến độ.