Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chúng ta đều biết rằng chó và mèo đang được sai và trò chơi này sẽ không được ít hơn. Con mèo ném các đối tượng từ nhà, có tính đến khoảng cách đó là gió đó.