Fleabag vs Mutt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng ta đều biết rằng chó và mèo đang được sai và trò chơi này sẽ không được ít hơn. Con mèo ném các đối tượng từ nhà, có tính đến khoảng cách đó là gió đó.