Flashxed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có rất nhiều màn hình, bạn có thể chọn danh sách trình đơn hoặc chơi theo trình tự bình thường. Mục tiêu của bạn là để thu thập các mảnh cùng màu để xóa chúng tất cả.