flash strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tôi đã không đặt chúng như tốt một game bắn súng. Bằng cách nhấn '1' và '2' thay đổi vũ khí của bạn với 'q' sử dụng lổ nhìn trộm, với chữ "e" tự bảo vệ mình với một bức tường, với lựu đạn giáo 'f' và quan trọng nhất với 'r' tải lại của bạn vũ khí.