Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi flash cuối cùng Sonic phiêu lưu, nơi bạn có thể chọn từ 3 ký tự hơn. Phải mất một chút tải khác nhau.