Flash Sonic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi flash cuối cùng Sonic phiêu lưu, nơi bạn có thể chọn từ 3 ký tự hơn. Phải mất một chút tải khác nhau.