Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chơi flash cuối cùng Sonic phiêu lưu, nơi bạn có thể chọn từ 3 ký tự hơn. Phải mất một chút tải khác nhau.