Flash Rally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn tại các bánh xe lái xe một chiếc xe tăng, có được để làm cho thời gian tốt đẹp đã tránh chạm vào các tế bào hình nón du lịch. Bạn có thể chích với một người bạn hoặc cố gắng để đánh bại kỷ lục của chính mình.