flash ludo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Game huyền thoại parchis biết đến bởi tất cả mọi người trong một bảng rất ban đầu. Bạn biết đấy, bạn nhận ra tất cả các chip của bạn vào trung lộ và giành chiến thắng trong trò chơi.