Flash Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi rất thú của sân golf, với lổ nhìn trộm chọn nơi bạn muốn gửi các quả bóng. Sau khi lựa chọn "lựa chọn câu lạc bộ" bạn chọn các loại câu lạc bộ cuối cùng click vào các tay golf để kiểm soát các lực lượng.