flash crisis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn kẻ thù của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài, bằng cách sử dụng 'không gian' bạn ẩn hoặc tải lại vũ khí của bạn. Nhận được nhiều loại vũ khí và sử dụng nó sử dụng các phím 1-3.