Flash Cleaner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Leon là chịu trách nhiệm cho sạch máy tính của bạn khỏi virus kiểu Ghostbusters. Bạn di chuyển con trỏ và nhấn absorves virus 'Ctrl' bar lưu ý 'Power' để hoàn thành chúng, bạn cần rất nhiều năng lượng.