Flash Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn nhận được chán giải trí tốt là cờ vua, chọn mức độ khó khăn mà bạn thích và bắt đầu di chuyển quân trắng của bạn. Bạn có thể lưu game của bạn bằng cách nhấn "Save" và quay trở lại với 'Load'.