Flash Chess 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cờ ảo có một lợi thế lớn, đó là bạn không phải cạnh tranh với người khác là có tánh nóng nảy sau này trong một động thái, máy tính là lạnh và nhanh chóng. Tốt hơn nữa!.