Flash 3D X

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn là aburrid @ đây là một Tetris 3D sẽ đảm bảo bạn có một thời gian tốt. Di chuyển các mảnh với trái và phím mũi tên bên phải, thay đổi vị trí với con trỏ lên và nhanh chóng hạ thấp nó với con trỏ xuống.