Flappy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mordecai, của "Historias Corrientes" lây lan cánh với Rigby trong tow và bay qua bầu trời, ôm lon tất cả có thể và tránh né dầm xanh và giết người rất lớn.