flames of fury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong giai đoạn đầu tiên của trò chơi bạn sẽ nhận được số lượng vũ khí đó sẽ cho biết các bước sau đây. Khi bạn có chúng đã có thể đi chiến đấu, bắn bằng chuột và thay đổi đạn với 'không gian'.