Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi phần thứ ba của cuộc phiêu lưu tuyệt vời này, nơi bạn lái xe lên năm anh hùng với khả năng khác nhau.