Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu với năm anh hùng của bạn để cứu người bạn từ các vệ sĩ ác. Hãy nghĩ di chuyển chiến thuật và tấn công kẻ thù như bạn đi tìm.