Fla Jong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cổ điển trò chơi hội đồng quản trị của Trung Quốc, trong đó bạn phải tìm cặp của mỗi con số, nhưng bạn chỉ có thể loại bỏ những người không có xung quanh họ chip.