Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn biết lý do tại sao các Yankeeland còn được gọi là Hoa Kỳ (hoặc Mỹ), Mỹ, Mỹ hay Hoa Kỳ, tổ chức các lĩnh vực trong trò chơi này.