Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn biết lý do tại sao các Yankeeland còn được gọi là Hoa Kỳ (hoặc Mỹ), Mỹ, Mỹ hay Hoa Kỳ, tổ chức các lĩnh vực trong trò chơi này.