Fit Position

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để mang lại tab theo cách đúng để lỗ tương ứng. Các cách để làm điều này là bằng cách nhấn vào con số di chuyển chúng xung quanh cho đến khi bạn có được đến đúng nơi.