Fit In The Hole

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ phải swipe xô một cách khôn ngoan cùng một cấu trúc hình học do đó, sau một vài giây, nó phù hợp một cách hoàn hảo vào lỗ tường ngày càng gần hình điêu khắc.