Fisherman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào da ảo của một doanh nhân sẵn sàng để biến một làng đánh cá nhỏ và chết trong một máy thực sự để tạo ra lợi nhuận và thành công vang dội.