Fishdom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy vào các sinh vật biển và thủy sản phù hợp với threes. Mỗi màn hình có những thách thức riêng của mình. Kết thúc tất cả các hộp vàng biến mất nhân vật nổi bật, vv Trong mỗi trận đấu, một bất ngờ thú vị mà làm cho các trò chơi thú vị hơn nhiều, kích thích và "ướt !!.