Fishdom Spooky Splash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là Halloween ở đáy biển, cá và các sinh vật khác ăn mừng, như thế nào?, Giả mạo như là bóng ma và bí ngô. Sau khi đặt trên bảng, phần còn lại chúng ta biết quá rõ: Tham gia vào ít nhất ba nhóm tùy theo xuất hiện, tiêu diệt các hộp vàng cuối cùng và hát và nhảy múa cho đến khi mặt trời mọc.