Fishdom 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy vào các sinh vật biển và thủy sản phù hợp với threes. Mỗi màn hình có những thách thức riêng của mình và tất cả các lỗi có mang, nhíp hoặc cassette trong abound xe. Trong mỗi trận đấu, một bất ngờ thú vị mà làm cho các trò chơi nhiều hơn giải trí và ẩm ướt (trong một cách tốt).