Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thực hiện theo các quy luật tự nhiên và ăn cá nhỏ hơn để phát triển, lớn hơn bạn nhiều tuổi hơn là danh sách các loài cá có thể ăn. Danh sách đó nằm bên dưới, bên phải của trò chơi.