fish tales

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các quy luật tự nhiên và ăn cá nhỏ hơn để phát triển, lớn hơn bạn nhiều tuổi hơn là danh sách các loài cá có thể ăn. Danh sách đó nằm bên dưới, bên phải của trò chơi.