First Week of School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô gái này chọn trang phục của họ trong tuần đầu tiên của lớp. Bạn có thể thay đổi kiểu tóc của bạn, trang điểm, quần áo và phụ kiện.