Firework Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ra mắt tên lửa từ mái nhà, để đạt được con người cố gắng để cung cấp cho bạn. Lưu ý các lực lượng và hướng gió cho sự ra mắt, sử dụng các loại khác nhau của tên lửa.