firewall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi dựa trên bộ phim cùng tên, nơi bạn đang đứng đầu an ninh của một ngân hàng đã bắt cóc gia đình của mình. Bạn phải rời khỏi phòng trước khi thời gian chạy ra để cứu họ.