firestorm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai nhiệm vụ khác nhau trong trò chơi này, đầu tiên là để tiêu diệt kẻ thù của bạn với 'chùm tia laser và đưa ra cháy với' nước nổ '. Để thay đổi khẩu súng lục báo chí 'không gian'.