Fireflies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành mười lăm cấp độ của trò chơi. Mục tiêu của bạn là để ném những chùm ánh sáng bằng cách nhấn vào nút chuột trái để đạt tất cả các quả bóng, tùy thuộc vào số lượng rebounds hoặc phát hành mẫu bạn sẽ nhận được nó hay không.